VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms logga

FöretagsGrupper Nyheter

Klocktornet, som var en del av stationsbyggnaden i Norra station, ska enligt planerna...
Genom att flytta till moderna lokaler i anslutning till Nya Karolinska Solna och Karolinska...

FGS Kalendarium

08jun
FGS styrelsemöte
onsdag, 08 juni 2016, 11:30 - 12:15
08jun
FGS Sommarlunch
onsdag, 08 juni 2016, 12:30 - 14:00
01sep
FGS Styrelsemöte
torsdag, 01 september 2016, 16:00 - 17:30
05okt
FGS Styrelsemöte
onsdag, 05 oktober 2016, 16:00 - 17:30
26okt
FGS Styrelsemöte
onsdag, 26 oktober 2016, 15:00 - 15:45

FG Kalendarium

09jun
Lunda Styrelsemöte
torsdag, 09 juni 2016, 15:00 - 16:30
15jun
NDS STYRELSEMÖTE JUNI
onsdag, 15 juni 2016, 10:00 - 11:30
15jun
NDS SOMMARLUNCH MEDLEMMAR
onsdag, 15 juni 2016, 11:30 - 13:00
23aug
NDS STYRELSEMÖTE AUGUSTI
tisdag, 23 augusti 2016, 15:00 - 16:30
07sep
Lunda styrelsemöte
onsdag, 07 september 2016, 15:00 - 16:30
Go to top