LUNCHMENYER:    LUNDA KONDITORI            

 

 https://www.thefork.se/restaurang/golden-kitchen-r738709/meny#booking=


 Lundas utvecklingsprogram.

 

Till alla medlemmar i företagsgrupperna i Stockholm!

Välkommen att delta i ett digitalt seminarium om Svensk Handels säkerhetsapp.

Snart har vi en säkerhetsgrupp i Lunda också. 

Företagsgrupperna VHV, Liljeholmen och Bromma-Ulvsunda har redan idag säkerhetsgrupper inom Svensk Handels säkerhetsapp. I dessa grupper kan vi snabbt varna varandra om något otrevligt drabbar oss och minutsnabbt göra polisanmälningar. Den som har försökt att göra en polisanmälan vet att det kan ta tid. Appen kopplar direkt till polisen. För ökad säkerhet i ditt område bör du delta i dessa seminarier. Vi håller redan på att starta upp fler säkerhetsgrupper. Så fort en ny säkerhetsgrupp är uppstartad kommer du att få information. Anmäl dig då direkt. Se mer information om seminarierna nedan.

Välkommen!

Håkan Rosander, info@fgs.nu, 070-577 7019

 

 

 

 

Förbifarten blir klar 2030.

Konstantin Spinos från Trafikverket informerade oss Förbifartens framväxt den 1 november 2023.Konstantin var en mycket engagerad projektledare, som tycktes brinna för sitt jobb.

Vi fick en heltäckande redogörelse för detta stora projekt som kommer att kosta cirka 42 miljarder kronor när det är färdigt.

Och färdigt är det 2030 enligt Konstantin. Och kanske också lite före detta år.

Kortfattade fakta om Förbifarten:

 • Skall klara 140 000 fordon per dygn
 • Vägen är 21 km varav 18 km i tunnel
 • Sprängningen började i januari 2016 och avslutades i oktober 2023
 • Öppnar för trafik 2030. Tror fortfarande att detta håller.
 • Säker väg – utrymningsvägar varje 100 m
 • Trafikplats Hjulsta blir vår anknytning till Förbifarten
 • Vid grävningarna i Hjulsta hittades 100 gravar från bronsåldern

Lunda Företagsgrupp har tidigare framfört önskemål om en förlängning av den nordöstra infartsfilen från Bergslagsvägen till Avestagatan för att undvika den köbildning som ofta uppstår på Bergslagsvägen. En slutsats vi kunde dra vid samtalet med Konstantin var att denna förlängning inte blir aktuell före 2030 då Förbifarten öppnar. 

Håkan Rosander

ordförande i Lunda Företagsgrupp

 

   

 

 

Lunda Företagsgrupp

 

Lunda företagsområde ligger lätt tillgängligt i nordvästra Stockholm, i en av Sveriges mest expansiva regioner. Inom området finns många olika företag etablerade, såväl stora som små industri- och tjänsteföretag.

Inom området finns det bl.a:

 • Kafé

 • Restauranger 

 • Hotell

 • Padelhall

 • Gym 

 

 

Vi samarbetar med företagarna i Spånga centrum. 

Läs mer om Spånga centrum här!

 

Nyheter

BRÅ i Järva, möte 22 februari 2024.
torsdag, 22 februari 2024
Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Järva  Järva stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning är mycket aktiva i det brottsförebyggande arbetet. Brå-mötena leds av...

Kalendarium

Inga händelser
Go to top