FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. droppe

Medlemmar i FGS är företagsgrupper belägna i regionen. 

Varje företagsområde består av 60-1000 företag, som har det gemensamt att de ligger i samma geografiska område. 

6.000 företag - 125.000 anställda.

6.000 företag med 125.000 anställda finns i de företagsområden som är anslutna till FGS. 

FGS verksamhet

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

 • Ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
 • Kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
 • Gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

Företagsgrupperna

I Stockholmsområdet finns organiserade företagsgrupper. De arbetar inom ett geografiskt begränsat område med gemensamma frågor t. ex.

 • infrastruktur
 • kommunikationer
 • stadsbyggnad
 • tomträtter
 • miljö
 • säkerhet
 • service
 • affärsutbyte
 • information

Tillsammans kan vi göra mer inom dessa områden.

 En företagsgrupp kan omfatta från några tiotal till flera hundra företag. Majoriteten av företagen är små och medelstora.

Företagsgrupperna och FGS verksamhetsområde.

Företag från många branscher och i alla storlekar är representerade inom företagsgrupperna. Kännetecknande för företagsgrupperna är att de är geografiskt orienterade inom samma område och arbetar med frågor som är av gemensamt intresse för medlemsföretagen.

FGS är på motsvarande sätt inriktat på att behandla frågor av gemensamt intresse för alla företagsgrupper.

FGS och stockholms stad.

Genom FGS mångåriga arbete har vi mycket goda kontakter med ansvariga politiker inom alla partier och med tjänstemännen som utreder frågorna. I FGS arbete deltar även representanter från Stockholm Business Region. FGS kan därmed hjälpa företagsgrupperna och företagen att hitta rätt kontakter i olika frågor. FGS är också en remissinstans i olika utredningar som framför allt rör framtida planeringsfrågor.

Go to top