FGS vision är att region Stockholms skall innehålla ett varierat näringsliv där företag, verksamheter och boende skall kunna utvecklas för att skapa sysselsättning och välstånd för invånarna.

 

Go to top